Wednesday, June 1, 2011

उपयुक्त विचारधन

फॉर्वर्डेड मेल्स मध्ये कधीकधी ज्ञानाची ओंजळ भरलेली असते. असाच एक फॉर्वर्डेड मेल मला आला होता. त्यात असलेले उपयुक्त विचारधन मी वाचकांसाठी उपलब्ध करून देत आहे. इंग्रजीतील ’Inspiring Thoughts’ मी मराठीत भाषांतरीत केले आहेत.

* राग ही अशी स्थिती आहे जिथे जीभ ही मेंदूपेक्षा वेगाने कार्य करते.
* तुम्ही तुमचा भूतकाळ बदलू शकत नाही पण भविष्याच्या चिंता सोडून वर्तमानावर राज्य मात्र करू शकता.
* देव नेहमी मनुष्याला त्याचे सर्वार्थ देत असतो फक्त निवड ही त्याच्यावर सोपवतो.
* सर्व मनुष्यजात ही एकाच भाषेत स्मितहास्य करते.
* प्रत्येकजण सुंदर असतो पण, प्रत्येकाला ते कळेलच असे नाही.
* प्रत्येकाला वाटतं की, आपल्यावर कोणीतरी प्रेम करावं, विशेषत: जेव्हा त्याची त्या प्रेमासाठी पात्रता नसते.
* तुमच्याजवळ असलेल्या प्रत्येक गोष्टीसाठी देवाला धन्यवाद द्या व तुमच्या गरजांसाठी देवावर विश्वास ठेवा.
* तुमच्या हृदयात जर भूतकाळातील यातना व भविष्यातील काळजी घर करून असतील तर वर्तमानासाठी तुमची झोळी रिकामी आहे, असे समजा.
* तुमची आजची निवड ही नक्कीच उद्यावर परिणामकारक ठरणार आहे.
* मनुष्य हा नेहमी बाह्य सौंदर्यावर खूष असतो. परंतू, देवाचे मात्र तसे नाही.
* हसण्यासाठी आपल्या आयुष्या थोडा वेळ राखून ठेवा. तुमच्या आत्म्याचे तेच संगीत होय.
* कडक शब्द हे कुणाचीही हाडे मोडू शकत नाहीत पण, हृदय मात्र तोडू शकतात.
* कठीण प्रसंगावर मात करण्यासाठी आपल्याला त्यातून जावेच लागते.
* प्रेम ही अशी गोष्ट आहे जी न तोडता अनेकांना देता येते.
* आनंद हा इतरांकडून वाढविता येतो पण तो इतरांवर अवलंबून नाही.
* दुसऱ्यावर एक मिनिट रागवल्याने तुम्ही ६० सेकंदांचा आनंद गमावता जो तुम्हाला परत मिळवता येत नाही.

No comments:

Post a Comment

to: tushar.kute@gmail.com