Sunday, April 29, 2012

पुणे-नाशिक महामार्ग


Pune- Nashik Highway
महाराष्ट्रातील पुणे व नाशिक या दोन महानगरांना जोडणारा महामार्ग म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५० होय. राज्याच्या सांस्कृतिक व पौराणिक राजधान्यांना जोडणारा हा मार्ग राज्यातील सतत व्यस्त असणाऱ्या महामार्गांपैकी एक आहे. त्याची काही वैशिष्ट्ये इथे देत आहे.
-    अधिकृत लांबी: १९६ किलोमीटर
पुणे ते नाशिक हे अंतर सुमारे २१० किलोमीटर आहे. परंतु, पुणे-नाशिक महामार्ग हा पुण्यातील ’नाशिकफाटा’ येथुन सुरू होतो तर नाशिकमधल्या ’द्वारका’ चौकात तो संपतो. म्हणजेच नाशिकफाटा ते द्वारका हे अंतर १९६ किलोमीटर आहे!
-    या महामार्गाची सुरूवात ’पुणे-मुंबई’महामार्ग (क्र. ४) (पुणे) पासून होते, तर शेवट ’मुंबई-आग्रा’ महामार्ग (क्र. ३) (नाशिक) येथे होतो.
-    हा महामार्ग एकुण तीन जिल्हे व सात तालुक्यांतून जातो:
हवेली तालुका (जि. पुणे)
खेड तालुका (जि. पुणे)
आंबेगांव तालुका (जि. पुणे)
जुन्नर तालुका (जि. पुणे)
संगमनेर तालुका (जि. अहमदनगर)
सिन्नर तालुका (जि. नाशिक)
नाशिक तालुका (जि. नाशिक)
-    महामार्गात येणारे एकुण घाट:
१.      खेड घाट (ता. खेड)
२.      अवसरी घाट (ता. आंबेगांव)
३.      एकल घाट (ता. संगमनेर)
४.      चंदनापुरी घाट (ता. संगमनेर)
५.      मोहदरी घाट (ता. सिन्नर)
-    या मार्गाला छेदणारे अन्य महामार्ग:
केवळ एक: मुंबई-विशाखापट्टणम महामार्ग क्रमांक- २२२, आळेफाटा येथे क्रॉस करतो.
-    महानगरपालिका क्षेत्रे:
१.      पिंपरी-चिंचवड
२.      नाशिक
-    बसस्थानके:
१.      चाकण
२.      राजगुरूनगर
३.      मंचर
४.      नारायणगांव
५.      आळेफाटा
६.      बोटा
७.      घारगांव
८.      संगमनेर
९.      सिन्नर

No comments:

Post a Comment

to: tushar.kute@gmail.com