Wednesday, January 23, 2019

व्हॉट इफ!

शाळेत असताना असे झाले तर, तसे झाले तर अशा प्रकारचे बरेच निबंध लिहिले होते. परंतु त्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव होता. अर्थात याला विज्ञानाची जोड दिली तर कसे प्रश्न तयार होतील, या सर्व प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न एका युट्यूब चॅनेल मध्ये घेण्यातच करण्यात आलेला आहे. पृथ्वीला दोन सूर्य असते तर? पृथ्वी सूर्यापेक्षा मोठी असती तर? पृथ्वीवरचे पाणी अचानक नाहीसे झाले तर ? सूर्य अचानक नाहीसा झाला तर? पृथ्वी सपाट असती तर? पृथ्वीला एखादा लघुग्रह धडकला तर? पृथ्वीचे दोन्ही ध्रुव अदलाबदली झाली तर? डायनासोर आजही अस्तित्वात असते तर? पृथ्वीचे परिवलन थांबले तर? परग्रहवासी खरोखर अस्तित्वात असले तर? सर्व महासागरांचे पाणी एकाच वेळी नष्ट झाले तर? जगातले सर्व कीटक नष्ट झाले तर? आपण रिसायकलिंग थांबवली तर? आपण झोपायचं थांबवलं तर? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी हे युट्युब चॅनेल बनवले गेले आहे त्याचं नाव आहे 'व्हॉट इफ!'
खगोल मंडळात जी सुसूत्रता आहेत इतकी जबरदस्त आहे, की त्याची आपल्याला पूर्ण सवय झाली आहे. पण ही सुसूत्रता जर नष्ट झाली तर काय होईल? याचा आपण कधी विचारच केलेला नाहीये. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे यूट्यूब च्या चॅनेलमधून अतिशय उत्तम रित्या दिली आहेत. त्यांनी केलेल्या उत्तम ॲनिमेशनमुळे ती अतिशय समर्पक रित्या मांडली झालेली मांडली गेली आहेत.  त्यामुळे ज्या गोष्टींचा आपण विचारच करत नाही, त्या गोष्टींचा अतिशय सखोल विचार करायला आपण सुरुवात करतो. शिवाय विज्ञान किती अनाकलनीय आणि अद्भुत आहे याची जाणीवही होते.

https://www.youtube.com/channel/UCphTF9wHwhCt-BzIq-s4V-g


No comments:

Post a Comment

to: tushar.kute@gmail.com