Thursday, May 26, 2011

रस्ते नसलेले गांव

रस्ता हा विकासाचा पाया मानला जातो. परंतू, रस्ते नसतानाही विकसित झालेले गांव जगाच्या नकाशावर आहे. ’गिएथूर्न’ नावाचे रस्ते नसणारे गांव हॉलंड (नेदरलॅंण्ड्स) मध्ये असून तिथे प्रवास केवळ बोटींच्या साहय्याने केला जातो. हॉलंडच्या ओवरिसेल प्रांतात हे टुमदार गांव वसलेले आहे.
गिएथूर्नला "हॉलंडचे व्हेनिस" किंवा "उत्तरेकडचे व्हेनिस" म्हटले जाते. १९५८ मध्ये हे गांव सर्वप्रथम जगाच्या निदर्शनात आले. डच फिल्म निर्माता बर्ट हंस्त्रा याने "फॅनफेयर" नावाच्या चित्रपटात या गावाचे चित्रिकरण केले होते. त्यानंतर हे गांव डच नागरिकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनले. त्याची प्रत्यक्षात स्थापना सन १२३० मध्ये करण्यात आली होती. १९७३ पर्यंत या गावाची वेगळी नगरपालिका होती. तदनंतर ते ब्रेडरविड या शहराचा भाग बनून गेले.
गिएथूर्नची काही मोहक छायाचित्रे इथे देत आहे.....

1 comment:

to: tushar.kute@gmail.com