Friday, March 20, 2020

बोरी बाभळी : चि. वि. जोशी

विनोदी कथालेखक ही चि. वि. जोशी यांचा हा वेगळा कथासंग्रह होय. यात केवळ विनोदीच नाही तर काही विचार करायला लावणाऱ्या वैचारिक कथा देखील आहेत. छोट्या छोट्या प्रसंगांना विनोदी अंगाने सादर करण्याची जोशी यांची कला याही कथासंग्रहात दिसून येते. शिवाय भीषण भिकारी, गतवैभवाचे ठसे यांसारख्या कथांमधून त्यांनी काही वेगळे विषयी उत्तमरीत्या हाताळण्याचे दिसते.

No comments:

Post a Comment

to: tushar.kute@gmail.com