Tuesday, December 8, 2009

तुम्ही स्वत:शी खरोखर किती प्रामाणिक आहात?

तुम्ही स्वत:शी खरोखर किती प्रामाणिक आहात? हा प्रश्न जर तुम्हाला कोणी विचारला तर त्यावर तुमचे काय उत्तर असेल?
खरं तर हे आपल्या प्रामाणिकपणावरच अवलंबुन आहे...:)
दुसरी गोष्ट... जर तुम्हाला कुणी सांगितले की, तुम्ही हे असे... चुकिचे काम करा तुमची नोकरी टिकुन रहील व वरुन तुम्हाला वरिष्ठांची शाबासकीही मिळेल...! तर तुमचा निर्णय काय असणार आहे? आजची परिस्थिती पाहिली तर, शाबासकी मिळविणे हेच ९०% जणांचे उद्दिष्ट राहणार आहे, यात शंकाच नाही. आता उरलेल्या १० टक्क्यांचा विचार करा. त्यांचा निर्णय काय असायला हवा? जरी तो तुम्हाला मुर्खपणाचा वाटत असला तरी तो तुम्ही मला सांगु शकता.
जर तुम्ही हा blog वाचला असेल तर मला तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा......
tushar.kute@gmail.com

No comments:

Post a Comment

to: tushar.kute@gmail.com