Wednesday, June 16, 2010

बिबट्यापासून सुटका: अशी आणि तशी

पुण्याच्या दैनिक केसरी मध्ये सन २००२ मध्ये लिहिलेली एक घटना इथे देत आहे. खूप दिवसांनी त्या घटनेची प्रकर्षाने आठवण झाली होती...


No comments:

Post a Comment

to: tushar.kute@gmail.com