Tuesday, March 23, 2010

My one of the Favorite Song


’मिलना’ या कन्नड चित्रपटातील सोनू निगमने गायलेले हे गीत असून या गाण्यासाठी त्याला सर्वोत्कृष्ट गायकाचा कन्नड फिल्मफेअर पुरस्कारही मिळाला आहे. मूळ कन्नड भाषेत असणारे हे गीत मी देवनागरीत लिहिण्याचा छोटा प्रयत्न केला आहे. हे गीत ’कूलटोड’ या वेबसाईटवरही ऐकायला मिळेल...

निनिंदले निनिंदले
कनसोंदू शुरूवागिदे
निनिंदले निनिंदले
मनसिंदू कुनिताडिते

ई इदयल्ली सिहियाद कोलाहला,
नननिथुरल्ली नीहीगे बंथागले,
निन्ना तुटियल्ली नगुवागू वा हंबला,
ना निंथल्ले हाळाते निनिंदले...

निनिंदले निनिंदले
कनसोंदू शुरूवागिदे
निनिंदले निनिंदले
मनसिंदू कुनिताडिते

इरूळल्ली ज्वरदंते काडी एगा,
हायागी निनथिरूवे सरियेनू,
बेकंथले माडी येनू मूडी,
निनेल्लो नूडूवा परियेनू,
ए मायगे, ए मरूळिगे,
निनिंदा कळे बंथिदे

निनिंदले निनिंदले
कनसोंदू शुरूवागिदे

होदल्ली बंदल्ली एल्ला निन्ना
सोंपाद चेलुविन गुन गाना
केदिगे करियंथा निन्ना नूटा
ननगेनो अंदंते अनुमाना
निनिंदले सथिल्लदे,
मुद्दागा करे वोंदिते,
निनिंदले निनिंदले
कनसोंदू शुरूवागिदे

ई इदयल्ली सिहियाद कोलाहला,
नननिथुरल्ली नीहीगे बंथागले,
निन्ना तुटियल्ली नगुवागू वा हंबला,
ना निंथल्ले हाळाते निनिंदले...

निनिंदले निनिंदले
कनसोंदू शुरूवागिदे
निनिंदले निनिंदले
मनसिंदू कुनिताडिते

No comments:

Post a Comment

to: tushar.kute@gmail.com